Hoạt động chính của Công ty cổ phần đầu tư BĐS TCLand (Thành Công Land) là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ bất động sản có chất lượng, uy tín nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Công ty cổ phần đầu tư BĐS TCLand (Thành Công Land) bao gồm:

  • Kinh doanh bất động sản
  • Kinh doanh dịch vụ bất động sản như tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, môi giới, định giá, đấu giá bất động sản.
  • Tư vấn, đầu tư các khu đô thị, khu công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, dân dụng, các công trình công cộng, vui chơi giải trí.