Thống kê: 328 BĐS đang giao dịch.

Hotline: 0986.020.323 - 0964.554.899 - 0978.777.492 |

Sơ Đồ Chung Cư Linh Đàm

Thiết kế chi tiết chung cư HH1C Linh Đàm

Thiết kế tổng thế và chi tiết chung cư HH1C Linh Đàm

ki ot HH1C Linh Đàm

Mặt bằng Ki ốt HH1C Linh Đàm

tầng 2 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng tầng 2 HH1C Linh Đàm

tâng 3,4,5 HH1C Linh Đàm

Mặt tầng 3-4-5 HH1C Linh Đàm

tầng 6-40 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng tầng 6-40 HH1C Linh Đàm

tầng penthouse HH1C Linh Đàm

Mặt bằng Penthouse HH1C Linh Đàm

căn 02 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 02 HH1C Linh Đàm

Căn 04 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 04 HH1C Linh Đàm

Căn 06 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 06 HH1C Linh Đàm

Căn 08 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 08 HH1C Linh Đàm

Căn 08 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 10 HH1C Linh Đàm

Căn 10 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 12 HH1C Linh Đàm

Căn 14 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 14 HH1C Linh Đàm

Căn 16 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 16 HH1C Linh Đàm

Căn 18 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 18 HH1C Linh Đàm

Căn 20 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 20 HH1C Linh Đàm

Căn 22 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 22 HH1C Linh Đàm

Căn 24 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 24 HH1C Linh Đàm

Căn 26 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 26 HH1C Linh Đàm

Căn 28 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 28 HH1C Linh ĐàmCăn 30 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 30 HH1C Linh Đàm

Căn 32 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 32 HH1C Linh Đàm

Căn 34 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 34 HH1C Linh Đàm

Căn 36 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 36 HH1C Linh Đàm

Căn 38 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 36 HH1C Linh Đàm

Căn 40 HH1C Linh Đàm

Mặt bằng căn 40 HH1C Linh Đàm

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

*** ĐẠI DIỆN CĐT TƯ VẤN BÁN HÀNG:

Hotline:  Mr.Công: 0978.777.492

Hotline:  Ms.Bạch: 0986.020.323

Hotline: Ms.Nguyệt: 0964.554.899

 

Liên kết website