Thống kê: 328 BĐS đang giao dịch.

Hotline: 0986.020.323 - 0964.554.899 - 0978.777.492 |

Sơ Đồ Chung Cư Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế chung cư HH4B Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế tổng thể và chi tiết mặt bằng các căn hộ chung cư HH4B Linh Đàm

Mặt bằng Ki Ốt 
Mặt bằng tầng 3 - 4 - 5
Mặt bằng tầng penthouse
Mặt bằng chung tầng 6 - 35
Căn hộ tầng 6-35 căn số 02
Căn hộ tầng 6-35 căn số 04
Căn hộ tầng 6-35 căn số 06
Căn hộ tầng 6-35 căn số 08
Căn hộ tầng 6-35 căn số 10
Căn hộ tầng 6-35 căn số 12
Căn hộ tầng 6-35 căn số 14
Căn hộ tầng 6-35 căn số 16
Căn hộ tầng 6-35 căn số 18
Căn hộ tầng 6-35 căn số 20
Căn hộ tầng 6-35 căn số 22
Căn hộ tầng 6-35 căn số 24
Căn hộ tầng 6-35 căn số 26
Căn hộ tầng 6-35 căn số 28
Căn hộ tầng 6-35 căn số 30
Căn hộ tầng 6-35 căn số 32
Căn hộ tầng 6-35 căn số 34
Căn hộ tầng 6-35 căn số 36
Căn hộ tầng 6-35 căn số 38
Căn hộ tầng 6-35 căn số 40
 
 
 Cần biết thêm thông tin tham khảo: Ki ốt HH4 Linh ĐàmTầng 3-4-5 và penthuose HH4 Linh Đàm
 

Liên kết website