Thống kê: 328 BĐS đang giao dịch.

Hotline: 0986.020.323 - 0964.554.899 - 0978.777.492 |

Sơ Đồ Chung Cư Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế chung cư HH4A Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế tổng thể và chi tiết mặt bằng các căn hộ chung cư HH4A Linh Đàm

Mặt bằng Ki Ốt 

Mặt bằng tầng 3 - 4 - 5

Mặt bằng tầng penthouse

Mặt bằng chung tầng 6 - 35

Căn hộ tầng 6-35 căn số 02

Căn hộ tầng 6-35 căn số 04

Căn hộ tầng 6-35 căn số 06

Căn hộ tầng 6-35 căn số 08

Căn hộ tầng 6-35 căn số 10

Căn hộ tầng 6-35 căn số 12

Căn hộ tầng 6-35 căn số 14

Căn hộ tầng 6-35 căn số 16

Căn hộ tầng 6-35 căn số 18

Căn hộ tầng 6-35 căn số 20

Căn hộ tầng 6-35 căn số 22

Căn hộ tầng 6-35 căn số 24

Căn hộ tầng 6-35 căn số 26

Căn hộ tầng 6-35 căn số 28

Căn hộ tầng 6-35 căn số 30

Căn hộ tầng 6-35 căn số 32

Căn hộ tầng 6-35 căn số 34

Căn hộ tầng 6-35 căn số 36

Căn hộ tầng 6-35 căn số 38

Căn hộ tầng 6-35 căn số 40

 

 Cần biết thêm thông tin tham khảo: Ki ốt HH4 Linh ĐàmTầng 3-4-5 và penthuose HH4 Linh Đàm

 

Liên kết website