Thống kê: 328 BĐS đang giao dịch.

Hotline: 0986.020.323 - 0964.554.899 - 0978.777.492 |

Sơ Đồ Chung Cư Linh Đàm

Sơ đồ Chung cư HH3A Linh Đàm

Sơ đồ tổng thể vào chi tiết mặt bằng chung cư HH3A Linh Đàm

 

 

ki ốt hh3a linh đàm

Mặt bằng ki ốt HH3A( chi tiết Ki ốt  CC HH3A Linh Đàm)

Mặt bằng tầng 2 HH3A

Mặt bằng tầng 3-4-5 HH3A

             Mặt bằng tổng thể tầng 6-40

                                                       Mặt bằng chi tiết căn số 02

                                                    Mặt bằng chi tiết căn số 04

                                                   Mặt bằng chi tiết căn số 06

                                                    Mặt bằng chi tiết căn số 08

                                                  Mặt bằng chi tiết căn số 10

                                                 Mặt bằng chi tiết căn số 12

                                                 Mặt bằng chi tiết căn số 14

                                                  Mặt bằng chi tiết căn số 16

                                                    Mặt bằng chi tiết căn số 18

                                                   Mặt bằng chi tiết căn số 20

                                                    Mặt bằng chi tiết căn số 22

                                                Mặt bằng chi tiết căn số 24

                                                  Mặt bằng chi tiết căn số 26

                                                Mặt bằng chi tiết căn số 28

                                                 Mặt bằng chi tiết căn số 30

                                                   Mặt bằng chi tiết căn số 32

                                                Mặt bằng chi tiết căn số 34

                                                 Mặt bằng chi tiết căn số 36

                                               Mặt bằng chi tiết căn số 38

                                             Mặt bằng chi tiết căn số 40

 

Thông tin tham khảo: Dự Án HH3 Linh Đàm

 

Liên kết website