Thống kê: 328 BĐS đang giao dịch.

Hotline: 0986.020.323 - 0964.554.899 - 0978.777.492 |

Sơ Đồ Chung Cư Linh Đàm

Sơ đồ chi tiết chung cư HH3C Linh Đàm

Sơ đồ tổng thể và chi tiết căn hộ chung cư HH3C Linh Đàm

Mặt bằng Ki ốt HH3C
Mặt bằng Tầng 2 HH3C
Mặt bằng tầng 3-4-5 HH3C
Mặt bằng tầng penthouse HH3C
Mặt bằng tầng 6-40 HH3C
Mặt bằng chi tiết căn 02 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 04 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 06 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 08 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 10 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 12 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 14 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 16 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 18 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 20 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 22 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 24 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 26 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 28 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 30 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 32 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 34 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 36 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 38 tầng 6-40
Mặt bằng chi tiết căn 40 tầng 6-40
 
 
 
 

Liên kết website