Thống kê: 328 BĐS đang giao dịch.

Hotline: 0986.020.323 - 0964.554.899 - 0978.777.492 |

Sơ Đồ Chung Cư Linh Đàm

Mặt bằng thiết kế chi tiết chung cư HH1B Linh Đàm

Mặt bằng tổng thể và chi tiết chung cư HH1B Linh Đàm

ki ốt HH1B Linh Đàm

Ki Ốt HH1B Linh Đàm

Tầng 2 HH1B Linh Đàm

Tầng 2 HH1B Linh Đàm

Tâng 3,4,5 HH1B Linh Đàm

Tầng 3,4,5 HH1B Linh Đàm

 

chung cư HH1BLinh Đàm tầng 6-40

Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

penthouse HH1B Linh Đàm

Penthouse HH1B Linh Đàm

căn 02 tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 02 

Căn 04 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 04

Căn 06 Tầng 6-40 Hh1B Linh Đàm

Căn 06

Căn 08 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 08

Căn 10 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 10

Căn 12 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 12

Căn 14 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 14

Căn 16 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 16

Căn 18 Tầng 6-40 Linh Đàm

Căn 18

Căn 20 Tâng 6-40 HH1b Linh Đàm

Căn 20

Căn 22 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 22

Căn 24 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 24

Căn 26 tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 26

Căn 28 Tâng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 28

Căn 30 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 30

Căn 32 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 32

Căn 34 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 34

Căn 36 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 36

Căn 38 Tâng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 38

Căn 40 Tầng 6-40 HH1B Linh Đàm

Căn 40

 

Tham Khảo: Thiết kế tâng 2 HH1B Linh Đàm, Thiết kế Ki ốt HH1B Linh Đàm

 

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn:

Hotline: Mr.Công: 0978.777.492 

Hotline: Ms.Bạch: 0986.020.323

Hotline: Ms.Nguyệt: 0964.554.899

Liên kết website