Thống kê: 328 BĐS đang giao dịch.

Hotline: 0986.020.323 - 0964.554.899 - 0978.777.492 |

Bảng báo giá liền kề

Bảng Báo Giá Liền kề Khu Đô Thị Thanh Hà B cập nhật ngày 26/07/2016

Add1Ki ốt số 12 CT12C - KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Add2:Phòng 306, nhà CT2, Khu ĐTM Văn Khê,Lê Văn Lương,Hà Đông, Hà Nội

Liên Hệ: Ms. Nguyệt: 096.4554.899              
             
             Ms. Thanh: 0969.633.564              Mr. Thành: 094.6600.886

Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến ít nhất 2 nhân viên trong sàn để nhận được dịch vụ tư vấn miễn phí tốt nhất từ Thành Công Land.

Quý khách hãy truy cập vào  Website: www.thanhcongland.vn để cập nhật thông tin , báo giá mua bán hàng ngày

 Xin trân trọng cảm ơn!
Báo Giá Liền Kề Thanh Hà B
Cập Nhật Ngày 26/07/2016
 

Khu đô thị A/B

Block

Liền kề

Ô

Diện tích (m2)

Hướng nhà

Đường (m)

Tiến độ

Giá gốc (Triệu/m2/ô)

Giá bán Đã có VAT (Triệu/m2/ô)

Số tiền GĐ 1

Tổng

Thanh Hà B

B1-1

4

8

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

26.5

1,990

2,650

Thanh Hà B

B1-1

4

14

110.97

Góc Tây

25m

60%

--

38.5

 

4.272.35

Thanh Hà B

B1-1

4

19

86

Tây Bắc

42

60%

--

26

 

2.236.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

5

9

100

Đông Bắc

14m

60%

15

21

1,500

2,100

Thanh Hà B

B1-1

5

12A

100

Tây Nam

25m

60%

15.45

24.5

1,832

2,450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

6

1

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

23.8

1,720

2,380

Thanh Hà B

B1-1

6

2

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

21.5

1,490

2,150

Thanh Hà B

B1-1

6

3

100

Đông Bắc

14m

60%

15

21.5

1,550

2,150

Thanh Hà B

B1-1

6

5

100

Đông Bắc

14m

60%

15

21.5

1,550

2,150

Thanh Hà B

B1-1

6

7

100

Đông Bắc

14m

60%

15

21

1,500

2,100

Thanh Hà B

B1-1

6

14

100

Tây Nam

25m

60%

15

26.5

2,050

2,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

7

1

127.5

Góc Đông Bắc

14m

60%

16.5

TT

 

 

Thanh Hà B

B1-1

7

10

127.5

Góc Đông Bắc

14m

60%

16.5

TT

 

 

Thanh Hà B

B1-1

7

15

100

Tây Nam

25m

60%

15

25

1,900

2,500

Thanh Hà B

B1-1

7

16

100

Tây Nam

25m

60%

15

25

1,900

2,500

Thanh Hà B

B1-1

7

21

100

Tây Nam

25m

60%

15

24.7

1,870

2,470

Thanh Hà B

B1-1

7

24

127.5

Góc Tây Bắc

25m

60%

16.5

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

8

15

100

Tây Nam

25m

60%

15

26.5

2,050

2,650

Thanh Hà B

B1-1

8

19

100

Tây Nam

25m

60%

15

25

1,900

2,500

Thanh Hà B

B1-1

8

21

100

Tây Nam

25m

60%

15

24.7

1,870

2,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

9

6

100

Đông Bắc

14m

60%

15

18.15

1,215

1,815

Thanh Hà B

B1-1

9

9

100

Đông Bắc

14m

60%

15

18.15

1,215

1,815

Thanh Hà B

B1-1

9

19

100

Đông Nam

25m

60%

15

24.8

1,880

2,480

Thanh Hà B

B1-1

9

22

100

Tây Nam

25m

60%

15

24.5

1,850

2,450

Thanh Hà B

B1-1

9

23

100

Tây Nam

25m

60%

15

24.5

1,850

2,450

Thanh Hà B

B1-1

9

25

102

Tây Nam

25m

60%

15

26

2,040

2,652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

10

20

77.7

Góc Tây Nam

17m

60%

16.5

33

2,051

2,564

Thanh Hà B

B1-1

10

21

82

Tây

17m

60%

15

24

1,476

1,968

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

11

1

90

Góc Đông Bắc

14m

60%

16.5

24.3

1,593

2,187

Thanh Hà B

B1-1

11

4

90

Đông Bắc

14m

60%

15

19.5

1,215

1,755

Thanh Hà B

B1-1

11

6

90

Đông Bắc

14m

60%

15

19.8

1,242

1,782

Thanh Hà B

B1-1

11

10

90

Đông Bắc

14m

60%

16.5

22.8

1,458

2,052

Thanh Hà B

B1-1

11

11

90

Đông Bắc

14m

60%

16.5

22.8

1,458

2,052

Thanh Hà B

B1-1

11

12

90

Góc Đông Bắc - vườn hoa

14m

60%

16.5

23.8

1,548

2,142

Thanh Hà B

B1-1

11

17

90

Tây Nam

14m

60%

15

19.5

1,215

1,755

Thanh Hà B

B1-1

11

18

90

Tây Nam

14m

60%

15

20.5

1,305

1,845

Thanh Hà B

B1-1

11

19

90

Tây Nam

14m

60%

15

20.5

1,305

1,845

Thanh Hà B

B1-1

11

20

90

Tây Nam

14m

60%

15

19.5

1,215

1,755

Thanh Hà B

B1-1

11

21

90

Tây Nam

14m

60%

15

20.5

1,305

1,845

Thanh Hà B

B1-1

11

22

90

Tây Nam

14m

60%

15

20.5

1,305

1,845

Thanh Hà B

B1-1

11

23

90

Tây Nam

14m

60%

15

19.5

1,215

1,755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

12

1

90

Đông Bắc

14m

60%

15

23.5

1,575

2,115

Thanh Hà B

B1-1

12

12

77.38

Đông Nam

25m

60%

15

25

1,470

1,935

Thanh Hà B

B1-1

12

15

76.1

Đông Nam

25m

60%

15

25

1,446

1,903

Thanh Hà B

B1-1

12

16

77

Đông Nam

25m

60%

15

25

1,463

1,925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

15

1

108

Góc Đông Nam vườn hoa

25m

60%

16.5

23

1,771

2,484

Thanh Hà B

B1-1

15

2

90

Đông Bắc

25m

60%

15

21.5

1,395

1,935

Thanh Hà B

B1-1

15

3

90

Đông Bắc

25m

60%

15

21.5

1,395

1,935

Thanh Hà B

B1-1

15

5

90

Đông Bắc

25m

60%

15

21.5

1,395

1,935

Thanh Hà B

B1-1

15

6

90

Đông Bắc

25m

60%

15

21.5

1,395

1,935

Thanh Hà B

B1-1

15

7

90

Đông Bắc

25m

60%

15

21.5

1,395

1,935

Thanh Hà B

B1-1

15

8

90

Đông Bắc

25m

60%

15

22

1,440

1,980

Thanh Hà B

B1-1

15

9

90

Đông Bắc

25m

60%

16.5

21.5

1,341

1,935

Thanh Hà B

B1-1

15

10

90

Đông Bắc

25m

60%

16.5

21.5

1,341

1,935

Thanh Hà B

B1-1

15

11

90

Đông Bắc

25m

60%

16.5

21.5

1,341

1,935

Thanh Hà B

B1-1

15

14

108

Góc Đông Bắc

25m

60%

16.5

23

1,771

2,484

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

16

2

89.97

Đông Bắc

25m

60%

22

22.78

1,258

2,050

Thanh Hà B

B1-1

16

3

89.97

Đông Bắc

25m

60%

22

22.56

1,238

2,030

Thanh Hà B

B1-1

16

4

89.63

Đông Bắc

25m

60%

22

22.75

1,250

2,039

Thanh Hà B

B1-1

16

5

89.19

Đông Bắc

25m

60%

22

22.65

1,235

2,020

Thanh Hà B

B1-1

16

6

89.19

Đông Bắc

25m

60%

22

22.65

1,235

2,020

Thanh Hà B

B1-1

16

11

130.38

Góc Đông Bắc

25m

60%

24.2

28.82

2,495

3,758

Thanh Hà B

B1-1

16

12

91.34

Đông Nam

25m

60%

22

23.97

1,386

2,189

Thanh Hà B

B1-1

16

15

90.08

Đông Nam

25m

60%

22

24

1,369

2,162

Thanh Hà B

B1-1

16

16

134.41

Góc Đông Nam

25m

60%

22.66

24.52

2,077

3,296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-1

17

2

90

Đông Nam

25m

60%

22

23.89

1,358

2,150

Thanh Hà B

B1-1

17

5

90

Đông Nam

25m

60%

22

23

1,278

2,070

Thanh Hà B

B1-1

17

10

85.02

Góc TB-TN

17m

60%

20.9

TT

 

 

Thanh Hà B

B1-1

17

12

90

Tây Bắc

14m

60%

18

19.39

1,097

1,745

Thanh Hà B

B1-1

17

16

90

Tây Bắc

14m

60%

18

23

1,422

2,070

Thanh Hà B

B1-1

17

17

110.92

Góc Tây Bắc

14m

60%

19.8

21.15

1,467

2,346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-2

1

1

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

26.5

1,990

2,650

Thanh Hà B

B1-2

1

4

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

19

1,240

1,900

Thanh Hà B

B1-2

1

6

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

21.5

1,490

2,150

Thanh Hà B

B1-2

1

12

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

24.5

1,790

2,450

Thanh Hà B

B1-2

1

15

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

25.5

1,890

2,550

Thanh Hà B

B1-2

1

17

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

23.8

1,720

2,380

Thanh Hà B

B1-2

1

18

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

24.5

1,790

2,450

Thanh Hà B

B1-2

1

24

85

Tây Bắc Đầu Hồi

25m

60%

15

25.5

1,658

2,168

Thanh Hà B

B1-2

1

25

85

Tây Bắc Đầu Hồi

25m

60%

15

25.5

1,658

2,168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-2

2

1

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

20

1,340

2,000

Thanh Hà B

B1-2

2

3

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

19

1,240

1,900

Thanh Hà B

B1-2

2

4

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

19.5

1,290

1,950

Thanh Hà B

B1-2

2

5

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

19.5

1,290

1,950

Thanh Hà B

B1-2

2

7

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

20.5

1,390

2,050

Thanh Hà B

B1-2

2

8

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

21

1,440

2,100

Thanh Hà B

B1-2

2

9

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

19.5

1,290

1,950

Thanh Hà B

B1-2

2

14

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

23.5

1,690

2,350

Thanh Hà B

B1-2

2

16

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

TT

 

 

Thanh Hà B

B1-2

2

18

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

24

1,740

2,400

Thanh Hà B

B1-2

2

19

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

24

1,740

2,400

Thanh Hà B

B1-2

2

20

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

23.5

1,690

2,350

Thanh Hà B

B1-2

2

21

100

Tây Nam

25m

60%

15

23.5

1,750

2,350

Thanh Hà B

B1-2

2

22

100

Tây Nam

25m

60%

15

24

1,800

2,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-2

3

8

100

Đông Bắc

14m

60%

16.5

24.5

1,790

2,450

Thanh Hà B

B1-2

3

15

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

23.7

1,710

2,370

Thanh Hà B

B1-2

3

19

100

Tây Nam

25m

60%

16.5

23.5

1,690

2,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-2

4

1

127.5

Góc Tây Bắc

14m

60%

20.9

TT

 

 

Thanh Hà B

B1-2

4

3

100

Bắc

14m

60%

18

TT

 

 

Thanh Hà B

B1-2

4

4

100

Bắc

14m

60%

18

TT

 

 

Thanh Hà B

B1-2

4

5

100

Bắc

14m

60%

18

18.5

1,130

1,850

Thanh Hà B

B1-2

4

6

100

Bắc

14m

60%

18

18.5

1,130

1,850

Thanh Hà B

B1-2

4

12

102

Góc Đông Bắc

25m

60%

19.8

21.4

1,375

2,183

Thanh Hà B

B1-2

4

13

102

GócTây Nam

25m

60%

24.2

25.8

1,644

2,632

Thanh Hà B

B1-2

4

14

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.6

1,480

2,360

Thanh Hà B

B1-2

4

15

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.3

1,450

2,330

Thanh Hà B

B1-2

4

16

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.5

1,470

2,350

Thanh Hà B

B1-2

4

17

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.4

1,460

2,340

Thanh Hà B

B1-2

4

18

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.5

1,470

2,350

Thanh Hà B

B1-2

4

19

100

Tây Nam

25m

60%

22

24

1,520

2,400

Thanh Hà B

B1-2

4

20

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.7

1,490

2,370

Thanh Hà B

B1-2

4

21

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.5

1,470

2,350

Thanh Hà B

B1-2

4

22

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.5

1,470

2,350

Thanh Hà B

B1-2

4

23

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.5

1,470

2,350

Thanh Hà B

B1-2

4

24

127.5

Góc Tây Bắc

25m

60%

24.2

30.08

2,601

3,835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-2

5

1

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

2

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

3

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

4

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

5

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

6

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

7

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

8

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

9

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

10

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

11

100

Đông Bắc

14m

60%

18

18.6

1,140

1,860

Thanh Hà B

B1-2

5

12

102

Đông Bắc

14m

60%

18

19.76

1,281

2,016

Thanh Hà B

B1-2

5

12a

102

Góc Tây Nam

25m

60%

24.2

26.16

1,681

2,668

Thanh Hà B

B1-2

5

14

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.8

1,500

2,380

Thanh Hà B

B1-2

5

15

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.8

1,500

2,380

Thanh Hà B

B1-2

5

16

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.8

1,500

2,380

Thanh Hà B

B1-2

5

17

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.5

1,470

2,350

Thanh Hà B

B1-2

5

18

100

Tây Nam

25m

60%

22

22.9

1,410

2,290

Thanh Hà B

B1-2

5

19

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.25

1,445

2,325

Thanh Hà B

B1-2

5

20

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.5

1,470

2,350

Thanh Hà B

B1-2

5

24

102

Góc Tây Nam

25m

60%

22.66

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-2

6

16

115

Góc Tây Nam

25m

60%

24.2

29.07

2,230

3,343

Thanh Hà B

B1-2

6

17

100

Tây Nam

25m

60%

22

23

1,420

2,300

Thanh Hà B

B1-2

6

18

100

Tây Nam

25m

60%

22

23.2

1,440

2,320

Thanh Hà B

B1-2

6

24

100

Tây Nam

25m

60%

22

24.2

1,540

2,420

Thanh Hà B

B1-2

6

25

102

Góc Tây Nam vườn hoa

25m

60%

22.66

24.7

1,595

2,519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

1

6

100

Tây Bắc

25m

60%

16

25

1,860

2,500

Thanh Hà B

B1-3

1

7

100

Tây Bắc

25m

60%

16

25

1,860

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

3

3

100

Đông Bắc

25m

60%

15

25.5

1,950

2,550

Thanh Hà B

B1-3

3

5

100

Đông Bắc

25m

60%

15

24.8

1,880

2,480

Thanh Hà B

B1-3

3

6

100

Đông Bắc

25m

60%

15

25.5

1,950

2,550

Thanh Hà B

B1-3

3

8

100

Đông Bắc

25m

60%

15

27

2,100

2,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

4

3

100

Đông Bắc

25m

60%

15

25

1,900

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

5

2

100

Tây Nam

17m

60%

15

22.5

1,650

2,250

Thanh Hà B

B1-3

5

6

100

Tây Nam

17m

60%

15

22.5

1,650

2,250

Thanh Hà B

B1-3

5

7

100

Tây Nam

17m

60%

15

22.5

1,650

2,250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

6

8

100

Đông

17m

60%

15

22

1,600

2,200

Thanh Hà B

B1-3

6

10

100

Đông

17m

60%

15

TT

 

600

Thanh Hà B

B1-3

6

15

100

Tây Nam

17m

60%

15

22.5

1,650

2,250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

7

4

100

Đông Bắc

25m

60%

15

25

1,900

2,500

Thanh Hà B

B1-3

7

8

100

Đông Bắc

25m

60%

15

25

1,900

2,500

Thanh Hà B

B1-3

7

9

100

Đông Bắc

25m

60%

15

24.6

1,860

2,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

8

3

100

Đông Bắc

25m

60%

15

25

1,900

2,500

Thanh Hà B

B1-3

8

4

100

Đông Bắc

25m

60%

15

26.5

2,050

2,650

Thanh Hà B

B1-3

8

8

100

Đông Bắc

25m

60%

15

24.8

1,880

2,480

Thanh Hà B

B1-3

8

9

100

Đông Bắc

25m

60%

15

24.8

1,880

2,480

Thanh Hà B

B1-3

8

11

100

Đông Bắc

25m

60%

15

25

1,900

2,500

Thanh Hà B

B1-3

8

16

100

Đông Bắc

25m

60%

15

25

1,900

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

9

2

100

Đông Bắc

25m

60%

13

24.7

1,950

2,470

Thanh Hà B

B1-3

9

4

100

Đông Bắc

25m

60%

13

24.8

1,960

2,480

Thanh Hà B

B1-3

9

5

100

Đông Bắc

25m

60%

13

25

1,980

2,500

Thanh Hà B

B1-3

9

6

100

Đông Bắc

25m

60%

13

25

1,980

2,500

Thanh Hà B

B1-3

9

8

100

Đông Bắc

25m

60%

13

25

1,980

2,500

Thanh Hà B

B1-3

9

9

100

Đông Bắc

25m

60%

13

24.5

1,930

2,450

Thanh Hà B

B1-3

9

16

100

Đông Bắc

25m

60%

13

25

1,980

2,500

Thanh Hà B

B1-3

9

18

100

Đông Bắc

25m

60%

13

25

1,980

2,500

Thanh Hà B

B1-3

9

22

100

Đông Bắc

25m

60%

13

25

1,980

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

12

16

100

Đông Bắc

17m

60%

15

20.8

1,480

2,080

Thanh Hà B

B1-3

12

20

100

Nam

17m

60%

15

21

1,500

2,100

Thanh Hà B

B1-3

12

21

100

Nam

17m

60%

15

21

1,500

2,100

Thanh Hà B

B1-3

12

22

100

Nam

17m

60%

15

21.3

1,530

2,130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

13

1

89.5

Góc Đông Bắc

17m

60%

16.5

33

2,363

2,954

Thanh Hà B

B1-3

13

5

100

Tây Nam

17m

60%

15

21

1,500

2,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

14

4

100

Đông

17m

60%

15

21

1,500

2,100

Thanh Hà B

B1-3

14

5

100

Đông

17m

60%

15

20.5

1,450

2,050

Thanh Hà B

B1-3

14

6

100

Đông

17m

60%

15

20.5

1,450

2,050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

15

9

125.3

Đông Bắc

25m

60%

15

25

2,381

3,133

Thanh Hà B

B1-3

15

14

89.5

Đông Nam

25m

60%

15

25.5

1,745

2,282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-3

16

4

300

Tây Bắc

60m

60%

15

25

5,700

7,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

1

6

100

Đông Bắc

25m

60%

16

24.5

1,810

2,450

Thanh Hà B

B1-4

1

7

100

Đông Bắc

25m

60%

16

24.5

1,810

2,450

Thanh Hà B

B1-4

1

17

100

Tây Bắc

25m

60%

15

24.5

1,850

2,450

Thanh Hà B

B1-4

1

18

100

Tây Bắc

25m

60%

15

24.5

1,850

2,450

Thanh Hà B

B1-4

1

19

100

Tây Bắc

25m

60%

15

25

1,900

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

2

4

100

Tây Bắc

25m

60%

15

23.8

1,780

2,380

Thanh Hà B

B1-4

2

10

100

Tây Bắc

25m

60%

15

24.8

1,880

2,480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

4

6

100

Đông

17m

60%

15

24.6

1,860

2,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

8

16

125

Tây Nam

30m

60%

22

26

2,150

3,250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

9

9

85

Tây Bắc

25m

60%

22

25

1,377

2,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

10

2

100

Bắc

25m

60%

15

23.5

1,750

2,350

Thanh Hà B

B1-4

10

10

100

Bắc

25m

60%

15

22.7

1,670

2,270

Thanh Hà B

B1-4

10

11

100

Bắc

25m

60%

15

23.5

1,750

2,350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

11

2

100

Đông Bắc

25m

60%

15

23.5

1,750

2,350

Thanh Hà B

B1-4

11

12

102

Đông Bắc góc vườn hoa

25m

60%

15.45

23.5

1,767

2,397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

12

16

100

Đông

17m

60%

15

TT

 

600

Thanh Hà B

B1-4

12

17

100

Đông

17m

60%

15

TT

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

18

21

100

Tây Nam

14m

60%

16

19.5

1,310

1,950

Thanh Hà B

B1-4

18

22

100

Tây Nam

14m

60%

16

19.5

1,310

1,950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

29

1

130

Góc Tây Bắc

17m

60%

13

20

1,924

2,600

Thanh Hà B

B1-4

29

27

100

Tây Bắc

17m

60%

13

20

1,480

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

32

3

100

Tây Bắc

17m

60%

13

18.5

1,330

1,850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

36

14

100

Tây Nam

14m

60%

15

18

1,200

1,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

38

30

100

Tây Bắc

17m

60%

13

20

1,480

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B1-4

39

23

100

 

14m

60%

13

18

1,280

1,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B2.1

1

1

96

Góc Tây Bắc

17m

50%

20.9

28.00

1,685

2,688

Thanh Hà B

B2.1

1

36

96

Góc Đông Nam

14m

50%

19.8

30.22

1,951

2,901

Thanh Hà B

B2.1

1

40

80

Nam đầu hồi

14m

50%

18

26.75

1,420

2,140

Thanh Hà B

B2.1

1

45

85.6

Tây

17m

50%

19

21.10

993

1,806

Thanh Hà B

B2.1

1

46

85.6

Tây

17m

50%

19

20.93

978

1,792

Thanh Hà B

B2.1

1

50

85.6

Tây

17m

50%

19

TT

 

 

Thanh Hà B

B2.1

1

51

85.6

Tây

17m

50%

19

TT

 

 

Thanh Hà B

B2.1

1

62

85.6

Tây

17m

50%

19

TT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Hà B

B2.1

4

26

85.6

Đông

17m

50%

19

21.21

1,002

1,816

Thanh Hà B

B2.1

4

33

85.6

Đông

17m

50%

19

21.46

1,024

1,837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm ơn đã đọc tin.Tư vấn miễn phí ! Quý khách hàng có nhu cầu cần mua hay quan tâm,muốn đi xem Dự Án, gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo sđt sau: LH: 0969.633.564 - 0964.554.899 - 094.6600.88

6

Liên kết website