Thống kê: 328 BĐS đang giao dịch.

Hotline: 0986.020.323 - 0964.554.899 - 0978.777.492 |

Bảng Báo Giá Chung cư

Bảng báo giá chung cư HH3B Linh Đàm cập nhật ngày 21/01/2015

Báo giá Chung cư HH3B Linh Đàm giá rẻ hơn thị trường.  Quý khách hàng có nhu cầu mua bán căn hộ chung cư HH3B Linh Đàm xin đến trực tiếp Sàn Thành Công để được tư vấn hiệu quả nhất.
Add:Phòng 306, nhà CT2, Khu ĐTM Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội
Liên Hệ: Mr. Công: 0978.777.492 Ms. Bạch: 0986.020.323
Quý khách hàng vui lòng liên hệ để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Thành Công
Xin trân trọng cảm ơn!
Bảng Báo Giá Chung Cư HH3B Linh Đàm 
 
Cập nhật ngày 21/01/2015
 
 

KĐT

Tòa nhà

Tầng

Phòng

Diện tích (m2)

Hướng ban công

Hướng cửa

Giá gốc (trđ)

Tiến độ TT

Chênh lệch

Giá tính/1m2

 

Thành tiền

Linh Đàm

HH3B

34

2

76.27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14.42

20%

185

16.846

  1,284.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

27

4

67.04

Đông Bắc

Tây Nam

14.5

20%

105

16.066

  1,077.08

Linh Đàm

HH3B

28

4

67.04

Đông Bắc

Tây Nam

14.5

20%

105

16.066

  1,077.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

7

6

65.52

Đông Bắc

Tây Nam

15.5

20%

70

16.568

  1,085.56

Linh Đàm

HH3B

14

6

65.52

Đông Bắc

Tây Nam

15.5

20%

50

16.263

  1,065.56

Linh Đàm

HH3B

33

6

65.52

Đông Bắc

Tây Nam

14

20%

35

14.534

     952.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

34

8

63.01

Tây Bắc

Đông Bắc

14

20%

93

15.476

     975.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

38

10

67.04

Tây Bắc

Đông Bắc

14

20%

60

14.895

     998.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

16

14

63.01

Tây Bắc

Đông Bắc

15.5

20%

75

16.690

  1,051.66

Linh Đàm

HH3B

pent

14

44.63

Tây Bắc

Đông Bắc

13

20%

35

13.784

     615.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

24

16

44.95

Tây Bắc

Đông Bắc

14.5

20%

5

   14.611

     656.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

5

18

44.95

Tây Nam

Tây Nam

15

20%

15

   15.334

     689.25

Linh Đàm

HH3B

12

18

44.95

Tây Nam

Tây Nam

14.5

20%

5

   14.611

     656.78

Linh Đàm

HH3B

22

18

44.95

Tây Nam

Tây Nam

14.5

20%

5

   14.611

     656.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

3

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

15

20%

15

15.238

     960.15

Linh Đàm

HH3B

28

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

14.5

20%

60

15.452

     973.65

Linh Đàm

HH3B

30

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

14

20%

65

15.032

     947.14

Linh Đàm

HH3B

32

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

14

20%

35

14.555

     917.14

Linh Đàm

HH3B

pent

20

44.63

Tây Bắc

Tây Nam

13

20%

35

13.784

     615.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

3

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

15

14.633

  1,029.59

Linh Đàm

HH3B

32

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

50

15.131

  1,064.59

Linh Đàm

HH3B

36

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.905

20%

40

14.474

  1,018.36

Linh Đàm

HH3B

38

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.905

20%

20

14.189

     998.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

10

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

15.5

20%

70

16.710

     966.37

Linh Đàm

HH3B

14

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

15.5

20%

70

16.710

     966.37

Linh Đàm

HH3B

19

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

15

20%

55

15.951

     922.45

Linh Đàm

HH3B

36

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

13.5

20%

95

15.143

     875.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

27

26

56.52

Tây Nam

Đông Bắc

14.5

20%

65

15.650

     884.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

12

28

56.52

Tây Nam

Đông Bắc

15.5

20%

65

16.650

     941.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

pent

30

45.68

Tây Nam

Đông Bắc

13

20%

85

14.861

     678.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

3

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15.45

20%

55

16.232

  1,142.06

Linh Đàm

HH3B

12

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15.965

20%

110

17.528

  1,233.30

Linh Đàm

HH3B

18

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15.45

20%

110

17.013

  1,197.06

Linh Đàm

HH3B

24

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.935

20%

90

16.214

  1,140.83

Linh Đàm

HH3B

28

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.935

20%

58

15.759

  1,108.83

Linh Đàm

HH3B

29

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

85

15.628

  1,099.59

Linh Đàm

HH3B

32

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

50

15.131

  1,064.59

Linh Đàm

HH3B

33

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

65

15.344

  1,079.59

Linh Đàm

HH3B

34

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

60

15.273

  1,074.59

Linh Đàm

HH3B

35

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

40

14.989

  1,054.59

Linh Đàm

HH3B

37

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.905

20%

40

14.474

  1,018.36

Linh Đàm

HH3B

pent

32

42.33

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.39

20%

85

15.398

     651.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

4

38

44.95

Đông Nam

Đông Bắc

15

20%

20

15.445

     694.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

12

40

63.01

Đông Nam

Đông Bắc

15.5

20%

TT

 

 

Linh Đàm

HH3B

34

40

63.01

Đông Nam

Đông Bắc

14

20%

75

15.190

     957.14

Linh Đàm

HH3B

37

40

63.01

Đông Nam

Đông Bắc

13.5

20%

55

14.373

     905.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

kiot

40

31.86

Đông Bắc

Đông Bắc

30

40%

810

55.424

  1,765.80

Linh Đàm

HH3B

kiot

42

52.29

---

---

30

40%

TT

 

 

Linh Đàm

HH3B

kiot

48

38.46

---

Đông Bắc

30

40%

900

53.401

  2,053.80

Linh Đàm

HH3B

34

2

76.27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14.42

20%

185

16.846

  1,284.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

27

4

67.04

Đông Bắc

Tây Nam

14.5

20%

105

16.066

  1,077.08

Linh Đàm

HH3B

28

4

67.04

Đông Bắc

Tây Nam

14.5

20%

105

16.066

  1,077.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

7

6

65.52

Đông Bắc

Tây Nam

15.5

20%

70

16.568

  1,085.56

Linh Đàm

HH3B

14

6

65.52

Đông Bắc

Tây Nam

15.5

20%

50

16.263

  1,065.56

Linh Đàm

HH3B

33

6

65.52

Đông Bắc

Tây Nam

14

20%

35

14.534

     952.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

34

8

63.01

Tây Bắc

Đông Bắc

14

20%

93

15.476

     975.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

38

10

67.04

Tây Bắc

Đông Bắc

14

20%

60

14.895

     998.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

16

14

63.01

Tây Bắc

Đông Bắc

15.5

20%

75

16.690

  1,051.66

Linh Đàm

HH3B

pent

14

44.63

Tây Bắc

Đông Bắc

13

20%

35

13.784

     615.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

24

16

44.95

Tây Bắc

Đông Bắc

14.5

20%

5

   14.611

     656.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

5

18

44.95

Tây Nam

Tây Nam

15

20%

15

   15.334

     689.25

Linh Đàm

HH3B

12

18

44.95

Tây Nam

Tây Nam

14.5

20%

5

   14.611

     656.78

Linh Đàm

HH3B

22

18

44.95

Tây Nam

Tây Nam

14.5

20%

5

   14.611

     656.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

3

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

15

20%

15

15.238

     960.15

Linh Đàm

HH3B

28

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

14.5

20%

60

15.452

     973.65

Linh Đàm

HH3B

30

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

14

20%

65

15.032

     947.14

Linh Đàm

HH3B

32

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

14

20%

35

14.555

     917.14

Linh Đàm

HH3B

pent

20

44.63

Tây Bắc

Tây Nam

13

20%

35

13.784

     615.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

3

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

15

14.633

  1,029.59

Linh Đàm

HH3B

32

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

50

15.131

  1,064.59

Linh Đàm

HH3B

36

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.905

20%

40

14.474

  1,018.36

Linh Đàm

HH3B

38

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.905

20%

20

14.189

     998.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

10

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

15.5

20%

70

16.710

     966.37

Linh Đàm

HH3B

14

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

15.5

20%

70

16.710

     966.37

Linh Đàm

HH3B

19

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

15

20%

55

15.951

     922.45

Linh Đàm

HH3B

36

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

13.5

20%

95

15.143

     875.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

27

26

56.52

Tây Nam

Đông Bắc

14.5

20%

65

15.650

     884.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

12

28

56.52

Tây Nam

Đông Bắc

15.5

20%

65

16.650

     941.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

pent

30

45.68

Tây Nam

Đông Bắc

13

20%

85

14.861

     678.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

3

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15.45

20%

55

16.232

  1,142.06

Linh Đàm

HH3B

12

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15.965

20%

110

17.528

  1,233.30

Linh Đàm

HH3B

18

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15.45

20%

110

17.013

  1,197.06

Linh Đàm

HH3B

24

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.935

20%

90

16.214

  1,140.83

Linh Đàm

HH3B

28

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.935

20%

58

15.759

  1,108.83

Linh Đàm

HH3B

29

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

85

15.628

  1,099.59

Linh Đàm

HH3B

32

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

50

15.131

  1,064.59

Linh Đàm

HH3B

33

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

65

15.344

  1,079.59

Linh Đàm

HH3B

34

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

60

15.273

  1,074.59

Linh Đàm

HH3B

35

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

40

14.989

  1,054.59

Linh Đàm

HH3B

37

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.905

20%

40

14.474

  1,018.36

Linh Đàm

HH3B

pent

32

42.33

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.39

20%

85

15.398

     651.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

4

38

44.95

Đông Nam

Đông Bắc

15

20%

20

15.445

     694.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

12

40

63.01

Đông Nam

Đông Bắc

15.5

20%

TT

 

 

Linh Đàm

HH3B

34

40

63.01

Đông Nam

Đông Bắc

14

20%

75

15.190

     957.14

Linh Đàm

HH3B

37

40

63.01

Đông Nam

Đông Bắc

13.5

20%

55

14.373

     905.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

kiot

40

31.86

Đông Bắc

Đông Bắc

30

40%

810

55.424

  1,765.80

Linh Đàm

HH3B

kiot

42

52.29

---

---

30

40%

TT

 

 

Linh Đàm

HH3B

kiot

48

38.46

---

Đông Bắc

30

40%

900

53.401

  2,053.80

Linh Đàm

HH3B

34

2

76.27

Đông Bắc ô góc

Tây Nam

14.42

20%

185

16.846

  1,284.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

27

4

67.04

Đông Bắc

Tây Nam

14.5

20%

105

16.066

  1,077.08

Linh Đàm

HH3B

28

4

67.04

Đông Bắc

Tây Nam

14.5

20%

105

16.066

  1,077.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

7

6

65.52

Đông Bắc

Tây Nam

15.5

20%

70

16.568

  1,085.56

Linh Đàm

HH3B

14

6

65.52

Đông Bắc

Tây Nam

15.5

20%

50

16.263

  1,065.56

Linh Đàm

HH3B

33

6

65.52

Đông Bắc

Tây Nam

14

20%

35

14.534

     952.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

34

8

63.01

Tây Bắc

Đông Bắc

14

20%

93

15.476

     975.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

38

10

67.04

Tây Bắc

Đông Bắc

14

20%

60

14.895

     998.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

16

14

63.01

Tây Bắc

Đông Bắc

15.5

20%

75

16.690

  1,051.66

Linh Đàm

HH3B

pent

14

44.63

Tây Bắc

Đông Bắc

13

20%

35

13.784

     615.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

24

16

44.95

Tây Bắc

Đông Bắc

14.5

20%

5

   14.611

     656.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

5

18

44.95

Tây Nam

Tây Nam

15

20%

15

   15.334

     689.25

Linh Đàm

HH3B

12

18

44.95

Tây Nam

Tây Nam

14.5

20%

5

   14.611

     656.78

Linh Đàm

HH3B

22

18

44.95

Tây Nam

Tây Nam

14.5

20%

5

   14.611

     656.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

3

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

15

20%

15

15.238

     960.15

Linh Đàm

HH3B

28

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

14.5

20%

60

15.452

     973.65

Linh Đàm

HH3B

30

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

14

20%

65

15.032

     947.14

Linh Đàm

HH3B

32

20

63.01

Tây Bắc

Tây Nam

14

20%

35

14.555

     917.14

Linh Đàm

HH3B

pent

20

44.63

Tây Bắc

Tây Nam

13

20%

35

13.784

     615.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

3

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

15

14.633

  1,029.59

Linh Đàm

HH3B

32

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

50

15.131

  1,064.59

Linh Đàm

HH3B

36

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.905

20%

40

14.474

  1,018.36

Linh Đàm

HH3B

38

22

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.905

20%

20

14.189

     998.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

10

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

15.5

20%

70

16.710

     966.37

Linh Đàm

HH3B

14

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

15.5

20%

70

16.710

     966.37

Linh Đàm

HH3B

19

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

15

20%

55

15.951

     922.45

Linh Đàm

HH3B

36

24

57.83

Tây Nam

Đông Bắc

13.5

20%

95

15.143

     875.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

27

26

56.52

Tây Nam

Đông Bắc

14.5

20%

65

15.650

     884.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

12

28

56.52

Tây Nam

Đông Bắc

15.5

20%

65

16.650

     941.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

pent

30

45.68

Tây Nam

Đông Bắc

13

20%

85

14.861

     678.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

3

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15.45

20%

55

16.232

  1,142.06

Linh Đàm

HH3B

12

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15.965

20%

110

17.528

  1,233.30

Linh Đàm

HH3B

18

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

15.45

20%

110

17.013

  1,197.06

Linh Đàm

HH3B

24

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.935

20%

90

16.214

  1,140.83

Linh Đàm

HH3B

28

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.935

20%

58

15.759

  1,108.83

Linh Đàm

HH3B

29

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

85

15.628

  1,099.59

Linh Đàm

HH3B

32

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

50

15.131

  1,064.59

Linh Đàm

HH3B

33

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

65

15.344

  1,079.59

Linh Đàm

HH3B

34

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

60

15.273

  1,074.59

Linh Đàm

HH3B

35

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

14.42

20%

40

14.989

  1,054.59

Linh Đàm

HH3B

37

32

70.36

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.905

20%

40

14.474

  1,018.36

Linh Đàm

HH3B

pent

32

42.33

Tây Nam ô góc

Đông Bắc

13.39

20%

85

15.398

     651.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

4

38

44.95

Đông Nam

Đông Bắc

15

20%

20

15.445

     694.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

12

40

63.01

Đông Nam

Đông Bắc

15.5

20%

TT

 

 

Linh Đàm

HH3B

34

40

63.01

Đông Nam

Đông Bắc

14

20%

75

15.190

     957.14

Linh Đàm

HH3B

37

40

63.01

Đông Nam

Đông Bắc

13.5

20%

55

14.373

     905.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Đàm

HH3B

kiot

40

31.86

Đông Bắc

Đông Bắc

30

40%

810

55.424

  1,765.80

Linh Đàm

HH3B

kiot

42

52.29

---

---

30

40%

TT

 

 

Linh Đàm

HH3B

kiot

48

38.46

---

Đông Bắc

30

40%

900

53.401

  2,053.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời quý khách hàng truy cập www.thanhcongland.vn để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.
 

Tất cả các căn hộ trên đều được chúng tôi giới thiệu, hỗ trợ thủ tục cho khách vay được gói 30.000 tỷ của chính phủ với gói Lãi suất 5%/năm(trong 15 năm).

Liên kết website